• Facebook
  • Linkedin
  • Google
TAPA

TAPA staat voor Transport Asset Protection Association, een wereldwijd erkende standaardisatie voor het beveiligingsnivo van de volledige supply chain.

Voor logistieke dienstverleners die te maken hebben met het beveiligd opslaan en verwerken van goederen is het FSR (Freight Security Requirements) programma van toepassing. Voor de transporteurs die te maken hebben met beveiligd wegvervoer is het TSR (Transport Security Requirements) programma van toepassing. Daarnaast zijn er binnen TAPA ook programma's voor luchtvracht (TACSS) en beveiligde parkeerplaatsen.

De mate waarin de beveiliging is geregeld voor gebouwen (FSR programma) wordt aangegeven met een letter waarbij C het lichtste nivo is en A het zwaarste nivo is.

Een organisatie die hieraan wilt voldoen zal door een extern door TAPA geaccrediteerd audit buro jaarlijks geaudit worden. Omdat een TAPA certificering gebouw gebonden is, wordt deze audit dan ook per gebouw uitgevoerd.

Een TAPA certificaat is drie jaar geldig. Elk jaar dient middels een self-assessment aangetoond te worden dat nog steeds aan de requirements voldaan wordt. Na afloop van de drie jaar zal een certificaat opnieuw afgegeven moeten worden na het succesvol doorlopen van een hernieuwde audit.

Ser-Pro kan u voorlichten en informeren over de TAPA vereisten, ook het begeleiden naar de certificeringsaanvraag en daadwerkelijke certificering audit of tussentijdse self-assessments behoord tot de mogelijkheden. Omdat het belangrijk is dat de beveiliging binnen de eigen organisatie geborgd is, zal Ser-Pro uitsluitend ondersteuning en begeleiding aanbieding in het TAPA certificering proces maar dit niet doen namens een onderneming.


TAPA logo

ript"> //