• Facebook
  • Linkedin
  • Google
Security Policy

Een wezenlijke basis voor goede beveiliging bij een organisatie is de Security Policy. In dit document worden een aantal richtlijnen benoemd, taken en verantwoordelijkheden vastgelegd en verwezen naar enkele belangrijke vervolg documenten en procedures.
Ook is het belangrijk de Security Policy af te stemmen met de directie en indien beschikbaar het OR orgaan voor het creŽren van draagkracht en betrokkenheid.

Wat komt er bij kijken om een Security Policy op te zetten, wat is belangrijk dat er in opgenomen en vermeld wordt? Dit kan Ser-Pro voor u organiseren of u hierin begeleiden.

Naast de Security Policy kan ook het bedrijf beveiligingsprogramma vormgegeven en opgezet worden. Dit is de beschrijving van hoe de beveiliging daadwerkelijk gerealiseerd is en welke vereisten van kracht zijn. Het document beveiligingsprogramma positioneert zicht tussen de Security Policy en de beveiligingsinstructies.

//