• Facebook
  • Linkedin
  • Google

Deze ruimte zal ik niet gaan gebruiken om uitgebreid te vertellen over mijn werkervaring, bekleedde functies of mijn CV opsommen. Op mijn LinkedIn pagina kan meer informatie aangetroffen worden over mijn werkervaring. Deze pagina is vooral bedoeld om aan u, de geďnteresseerde lezer, meer te vertellen over mijn doelstelling en visie.

Na meer dan 24 jaar in loondienst werkzaam geweest te zijn heb ik een nieuwe persoonlijk doel gesteld om mijn brede kennis en ervaring niet binnen een enkele organisatie te delen en toe te passen, maar deze beschikbaar te stellen voor het gehele bedrijfsleven
Gedurende mijn carričre heb ik voor een aantal organisaties zeer succesvol diverse hoger management functies bekleed binnen productie en logistieke omgevingen vanuit Operationeel Management, Logistiek Engineering Management, ICT, Beveiliging en Facilitair.
Mijn werkgebied zal dan ook hoofdzakelijk in deze gebieden liggen, of een combinatie daarvan. In eerste instantie binnen Nederland, maar gezien mijn internationale ervaringen worden ook opdrachten buiten Nederland in overweging genomen.

Visie
In mijn carričre heb ik zeer regelmatig te maken gehad met zowel korte of zeer langdurige complexe multidisciplinaire projecten, welke vanuit een beperkt budget gefinancierd werden, of waar grote tot zeer grote budgetten en investeringen mee gemoeid waren.
Los van het belang om te kunnen putten over de nodige inhoudelijke kennis en ervaring van de materie, geldt als rode draad binnen het managen of begeleiden van veranderingen of projecten dat dit alleen succesvol kan zijn indien er een duidelijke definitie en verwachting, maar zeker ook helderheid van planning en goede communicatie aan ten grondslag ligt.

Maar al te vaak komt het voor dat binnen een project of veranderingstraject er wel ruimschootse kennis van het (specifieke) vakgebied aanwezig is, maar dat dit dan ten koste gaat van heldere en duidelijke documentatie en communicatie, omdat men ofwel aan het micro managen is en de grote lijnen uit het oog verliest, of er vanuit gaat dat alle kennis en informatie bij het gehele team beschikbaar is.
Zelfs het beste idee heeft dan geen kans van slagen.

Helikopter view is hierbij belangrijk. Vergelijk het met een wielrenner die de kop in het stuur heeft om zo snel mogelijk te fietsen, maar daarbij niet oplet waar hij naartoe stuurt. Overzicht blijft belangrijk, maar daarbij mogen de details nooit uit het oog verloren worden.

Als zelfstandig ondernemer stel ik mijn diensten beschikbaar voor advisering, begeleiding of volledig Project Management binnen de vakgebieden Logistiek, Productie, Supply Chain en Beveiliging.
Gezien mijn operationele en gedetailleerde kennis en ervaring binnen bovengenoemde gebieden is het voor mij relatief eenvoudig om de samenhang en relevanties ertussen te zien en bruggen te bouwen tussen de diverse disciplines. Voor de belangrijke communicatie kan ik inhoudelijk met de stakeholders in hun eigen vaktaal spreken en op die manier ieders belangen in het oog houden en samen voor het succes gaan.

Naast een gedegen project methodiek blijkt bovengenoemde aanpak in de praktijk goede vruchten af te werpen en hebben we vele successen kunnen vieren.

Een korte impressie van wat ik kan betekenen binnen de diverse vakgebieden wordt verder in de website benoemd. Uw feedback of inhoudelijke vragen worden op prijs gesteld.
Ik wil u voor nu alvast bedanken voor uw bezoek en interesse en wens u een prettig verblijf op mijn website.

Wellicht tot binnenkort !


Maurice van den HeuvelProject Management

"text/javascript"> //