• Facebook
  • Linkedin
  • Google
Luchtvracht beveiliging

ELA (Erkend Luchtvrachtagent) of BA (Bekende Afzender) is een beveiligingsprogramma vanuit de K-Mar (Koninklijke Marechaussee) aangestuurd door de minister van justitie. Binnen de Europese Unie zijn hier uniforme afspraken over gemaakt die passen binnen de vereisten van de European Civil Aviation Conference welke een afgeleide is van de International Civil Aviation Organization. Op deze wijze worden eenduidige afspraken afgedwongen voor luchtvracht over de gehele wereld.

Het beveiligingsnivo kent vele raakpunten met bijvoorbeeld TAPA, maar is vooral gericht op de regelgeving met betrekking tot luchtvracht, met name het voorkomen dat verboden voorwerpen aan boord van een vliegtuig gebracht kunnen worden. Om dit te bereiken moet ALLE luchtvracht gecontroleerd worden.

De regelgeving is van toepassing op alle vracht die bestemd is om aan boord van een passagiersvliegtuig (SPX) of vrachtvliegtuig (SCO) te worden vervoerd.

Een organisatie die hieraan wilt voldoen zal door de K-Mar zelf geaudit worden. Een certificering is geldig voor een specifiek gebouw. Dit beveiligingsprogramma is in geborgd door een drie tal type medewerkers, de BML (Beveiligings Medewerker Luchtvracht) welke de daadwerkelijke handelingen en verladingen uitvoeren, de BCL (Beveiligings Controleur Luchtvracht) welke de luchtvrachten controleren ten einde deze veilige luchtvracht te maken en tenslotte de BAL (Beveiligings Adviseur Luchtvracht) die verantwoordelijk is voor de correcte uitvoering en naleving van de requirements. Vaak vervult de Transport Manager en/of de Security Manager de rol van de BAL, echter kan dit ook een extern ingehuurd persoon zijn.

Een Luchtvracht Beveiliging certificering is in theorie onbeperkt geldig met dien verstande dat de medewerkers met een BML, BCL en BAL certificaat ieder jaar de training en toetsing succesvol doorlopen. Na de initiŽle certificering kan de KMAR een periodieke toets uitvoeren of er nog steeds aan de voorwaarden voldaan wordt.

> //