• Facebook
  • Linkedin
  • Google
Bedrijven Investerings Zone (BIZ)

Naast het beheer van de eigen terreinen en gebouwen kan het ook interessant zijn zich samen met meerdere ondernemers te groeperen en via deze collectiviteit voordeel te doen door een groter potentieel. Dankzij deze gezamenlijke inspanning is het ook mogelijk om het industrie terrein waarop men gevestigd is veiliger of aantrekkelijker te maken.
Echter hoe verdeel je nu de kosten zodat iedereen op een eerlijke en manier naar rato bijdraagt in de kosten hiervoor? Ook het voorkomen dat bedrijven die niet willen participeren maar dan toch mee kunnen profiteren van deze onwikkelingen (de zogenaamde free-riders) is een aandachtspunt.

Speciaal voor de ontwikkelingen van bedrijven terreinen op het gebied van veiligheid, bereikbaarheid en aantrekkelijkheid en het afstemmen van deze ontwikkelingen met de gemeenten heeft de overheid een experimentele wet BedrijvenInvesterinsZone gemaakt. Deze experimentele wetgeving is al veelvuldig met succes toegepast. Het streven van de overheid is dan ook om deze experimentele wet met ingang van 2015 om te zetten naar een definitieve wetgeving. De overheid is hiervoor dan ook een nieuw wetsvoorstel aan het ontwikkelen.

Maar hoe gaat dat nou in zijn werk, wat komt hierbij kijken en wat zijn de mogelijkheden.
Ser-Pro kan u hierin adviseren en begeleiden om gezamenlijk met de bedrijven op het industrieterrein duidelijkheid te verschaffen en aan te geven wat de mogelijkheden, danwel onmogelijkheden zijn.

//