• Facebook
  • Linkedin
  • Google
AEO - Authorized Economic Operator

AEO is een beveiligingsprogramma vanuit de Nederlandse douane. Dit is de Europese tegenhanger van de Amerikaanse C-TPAT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism)

Het beveiligingsnivo dat qua zwaarte zeker te vergelijken valt met TAPA is een uniform beleid met aspecten van TAPA en Luchtvracht Beveiliging gecombineerd. Voor heel Europa gelden dezelfde eenduidige requirements. Er zijn geen onderscheidende nivo's binnen AEO.

Een organisatie die hieraan wil voldoen zal door de Douane zelf geaudit worden. Een AEO certificering is geldig voor de gehele organisatie. Tijdens een audit zullen dan ook alle gebouwen beoordeeld worden. De AEO audit door de douane moet niet onderschat worden en deze dient ook nauwgezet voorbereid te worden.
Een AEO certificering is voor onbepaalde tijd geldig. Periodiek wordt getoetst of de organisatie nog steeds aan de voorschriften voldoet, maar hier is geen vaste termijn voor.

Ser-Pro kan voorlichten en inhoudelijke informatie delen over hoe dit proces eruit ziet en welke zaken voorbereid dienen te worden. Omdat de douane ook kijkt hoe de verschillende aspecten dit binnen de organisatie zelf geborgd zijn, zal Ser-Pro uitsluitend ondersteuning en begeleiding aanbieding in het AEO certificering process maar dit niet doen namens een onderneming.


AEO logo

"> //